Het onderhoud van de Nieuwe Kerk in 2017

Binnenkort krijgt de Nieuwe Kerk van buiten en van binnen een flinke opknapbeurt. Nadat in 2014 het oostelijke deel is gerestaureerd is dit jaar het westelijke deel van de kerk aan de beurt (zuid-/zuidwest-/west-/noordwest).

Op korte termijn

De komende tijd vinden diverse werkzaamheden plaats:
  • Het voegwerk metselwerk en het zandsteen wordt hersteld.
  • In de afgelopen periode was er meerdere malen sprake van lekkage. Tijdens de reparatie van de lekkage kwam naar voren dat de onderhoudstoestand van het lei- en loodwerk van de diverse daken slecht is. Daarom vervangen we op diverse plekken het lei- en loodwerk.  Het lei- en loodwerk van het dakvlak van de voormalige kosterswoning (laagbouw noord-westzijde) moet helemaal vervangen worden.
  • Het dakvlak (wolfseind leien) wordt vervangen door koperen roevenbedekking, net zoals dat ook bij de laagbouw aan de noord-oostzijde in 2014 is gebeurd.
  • Het schilderwerk van het westelijke gedeelte en het binnen schilderwerk van de voormalige kosterswoning wordt hersteld.
Voor deze werkzaamheden ontvangt de Nieuwe Kerk voor een deel subsidie van het Rijk. Maar helaas vallen niet alle werkzaamheden onder deze regeling. Er is een flinke eigen bijdrage nodig.

Meubilair

Ook het meubilair van de kerk is toe aan een serieuze opknapbeurt:
  • Een verzakt bankenblok wordt hersteld: de balustrade wordt opgevijzeld, de fundering van beide kolommen wordt verbeterd en de houten onderconstructie onder de banken (begane grond) wordt vernieuwd.
  • het houtwerk van het meubilair wordt gerestaureerd.
Hiervoor en voor het herstel van het stucwerk en schilderwerk ontvangt de Nieuwe Kerk geen subsidie. Met de opbrengsten van de actie ‘Koop een steen’ willen we deze werkzaamheden financieren.
Draag bij aan het behoud van de Nieuwe Kerk Groningen en koop een steen!
Tagged , , , ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *